Na jakém základě může vzniknout potřeba Náhradního plnění?

Dle §81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

Jak danou povinnost splníte?

  1. 1. Budete v patřičném poměru zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.
  2. .
  3. 2. Odvedete peníze do státního rozpočtu za osoby se zdravotním postižením, které byste měli zaměstnávat a nezaměstnáváte. Výše tohoto odvodu činní 2,5 násobek průměrné hrubé měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla.
  4. 3. Odeberete výrobky nebo služby v hodnotě 7mi násobku průměrné mzdy za přepočtené zaměstnance se zdravotním postižením od společnosti, která je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců se ZPS, tedy poskytuje "Náhradní plnění".

Společnost TRIO HAVEL s.r.o. prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více jak 50 % osob se zdravotním postižením, a proto je poskytovatelem Náhradního plnění.

Jak to tedy funguje (příklad)?

Pokud jste zaměstnavatelem 80 zaměstnanců (pokud zaměstnáváte zaměstnance i na jiný pracovní poměr než je plný pracovní úvazek, je potřeba vypočíst průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle Vyhlášky č. 518/2004 Sb.).

Povinný podíl osob se zdravotním postižením je 4 %. Na 80 zaměstnanců je to tedy 3,2 (4% z 80) osoby se zdravotním postižením ročně.
Průměrná hrubá mzda v ČR za 4. čtvrtletí 7 činila 31.646,-Kč.
  1. 1. Budete zaměstnávat 3,2 (tedy 4) osoby se zdravotním postižením ročně
  2. 2. Odvedete do státního rozpočtu částku 253.168 Kč (2,5 * 31.646,- * 3,2)
  3. 3. Nakoupíte u společnosti TRIO HAVEL s.r.o. za 708.870,40 Kč bez DPH (7 * 31.646 * 3,2)

Částka dle bodu 3. musí být z hlediska platné legislativy v době uplatnění náhradního plnění zcela uhrazena. Aby bylo reálné zpracovat potřebné doklady pro odběratele je nezbytné, aby odběratel zaplatil daňové doklady, které požaduje zahrnou do „potvrzení o odběrech“ v režimu náhradního plnění nejpozději do 20.1. následujícího roku.

O nákupu v režimu náhradního plnění musí kupující s dodavatelem předem učinit písemnou dohodu.