Historie a současnost

Společnost TRIO HAVEL s.r.o. působí na trhu s osobními ochrannými pracovními prostředky od roku 1994. Více jak 30 let svým zákazníkům nabízíme kvalitní ochranné pracovní pomůcky předních světových výrobců OOPP splňující nejpřísnější bezpečnostní podmínky a normy. Společnost TRIO HAVEL s.r.o. má zavedený, certifikovaný a plně funkční systém managementu kvality a bezpečnosti práce dle mezinárodních standardů ISO 9001. Centrální sklady a obchodní část firmy je umístěna v Teplicích na severu Čech. Zákazníky z jižní části České republiky obsluhujeme z naší pobočky v Českých Budějovicích. Disponujeme také vlastní výrobní šicí dílnou a jsme schopni vyrábět pracovní oděvy dle střihů, barev a dalších požadavků našich zákazníků. V současnosti disponujeme skladovací plochou téměř 2000 m2, díky kterým jsme schopni promptně uspokojovat požadavky našich zákazníků. V současné době nabízíme našim zákazníkům, kromě osobních ochranných pracovních prostředků předních světových výrobců a značek, také široký sortiment vlastních pracovních a zimních oděvů značky WORKSHOP, pracovní a bezpečnostní obuvi značky WORKSHOP, rukavic značky WORKSHOP a AERO SENSITIVE a mnoho dalších osobních ochranných pracovních prostředků. Jsme výhradním dovozcem a prodejcem pro ČR a SR osobních ochranných prostředků dýchacích cest značky BLS a německého výrobce obuvi MAXGUARD.


Rozsáhlý sortiment - jako tradiční a specializovaná firma v oboru OOPP máme v nabízeném sortimentu kromě svých výrobků i produkty z vlastních dovozů a zboží téměř všech významných značek působících na českém trhu. Nezávislost výběru - pestrost námi zastupovaných značek umožňuje doporučit Vám opravdu kvalitní, finančně optimální a nezaujaté řešení Vašich potřeb a problémů. Slušné a stabilní ceny - u tuzemských i zahraničních partnerů, které dokážeme zabezpečit díky realizovaným objemům prodaného zboží. Bezplatné odborné poradenství - poradíme Vám při výběru vhodných osobních ochranných prostředků pro Vaše pracovníky. Naši obchodní poradci jsou v rámci vzdělávacího systému naší společnosti pravidelně školeni vlastními pracovníky i produktovými specialisty zastupovaných firem. Zvýšení efektivity práce Vašich pracovníků - doporučíme Vám ochranné prostředky, které díky své technologické vyspělosti a provedení nebudou zaměstnanci brát jako přítěž, ale naopak budou díky nim schopni podávat lepší pracovní výkony. Rychlý a profesionální servis - v případě realizace dodávek OOPP operativně dovezeme zboží dle Vašich potřeb. Daňový odpočet za zaměstnávání pracovníků se ZTP - naše společnost je v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., zaměstnavatelem zaměstnávajícím více jak 50 % osob se zdravotním postižením. Oprávnění k revizím OOPP - na výrobky společnosti SNAHA pro práce ve výškách. Kvalita - v případě přání zákazníků dodáme kompletní sortiment OOPP vyrobených dle ISO 9001 a u standardních OOPP klademe velký důraz na nadprůměrnou kvalitu zboží. Moderní systémy řízení - zpracování Vašich přání a požadavků probíhá plně v souladu s certifikovaným systémem kvality dle ISO 9001 a při veškerých činnostech našich pracovníků jsou striktně dodržovány předpisy bezpečnosti práce v souladu se systémem řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001. Společenská odpovědnost - jsme členy Hospodářské komory ČR a podpisem etického kodexu HKČR jsme se zavázali nejen ke zlepšování podmínek pro podnikání v ČR, ale zejména k dodržování etických zásad.

Politika integrovaného systému managementu společnosti TRIO HAVEL s. r. o.

Posláním společnosti TRIO HAVEL s.r.o. je chránit to nejdůležitější, co máme – lidské zdraví. Chránit lidské zdraví není cíl, ale cesta. Důležitá je angažovanost každého znás. V TRIO HAVEL se snažíme ukazovat správný směr – kterým je správná praxe v bezpečnosti práce a používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nejen vpracovním prostředí, ale i pro volnočasové aktivity a hobby. Zakládáme si na profesionalitě a dbáme na to, aby produkty, které u nás zákazník pořídí, vždy plnily svou funkci a byly v souladu se všemi právními a dalšími předpisy týkající se technických požadavků na kvalitu výrobků.

Základem prosperující společnosti je kvalifikovaný a vzdělaný personál. Tohoto jsme si vědomi, a proto naši pracovníci pravidelně procházejí profesními školeními a školeními, které mají vztah ke kvalitě produktu a firemních procesů. Zvyšujeme jejich povědomí o systému managementu kvality, o možných dopadech činností na životní prostředí a o možných rizicích voblasti bezpečnosti práce.

Komunikujeme transparentně, srozumitelně a sdělujeme souvislosti, proto naši pracovníci rozumí činnostem, které vykonávají. Při komunikaci začínáme s myšlenkou na konec. Naši pracovníci vědí,co je cíl a vědí,proč jej dosáhnout. Proto jsou schopni předkládat nápady a způsoby, jak cíle dosáhnout snáze a efektivněji. Díky tomu jsme schopni poskytovat našim zákazníkům produkty a služby v očekávané kvalitě.

Vnímáme a zpracováváme požadavky našich zákazníků na rychlé a efektivně poskytnuté informace o našich produktech a službách. Z tohoto důvodu pravidelně analyzujeme interní procesy a procesyexterních poskytovatelů a hledáme příležitosti pro jejich neustále zlepšování.

Naším cílem je stoprocentně spokojený zákazník. Jak s kvalitou našich výrobků, tak i s poskytovanými službami a servisem. Upřednostňujeme dlouhodobé obchodní vztahy před krátkodobým ziskem. S našimi zákazníky budujeme vztahy na principu win-win tak, aby náš vztah byl prospěšný pro obě strany. Snažíme se nejen uspokojovat jejich současné potřeby, ale i odhalovat a předpovídat potřeby budoucí.

Jako moderní společnost, poskytující naším zákazníkům prostředky pro ochranu zdraví při práci, si zakládáme na dodržování právních a jiných předpisů týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a vneposlední řadě předpisů na ochranu spotřebitele.

Jsme si vědomi, že každá lidská činnost více či méně ovlivňuje prostředí, ve kterém žijeme, a proto si dáváme za závazek využívat pro naši činnost výrobky, technologie a procesy šetrné k životnímu prostředí (environmental friendly) a k lidskému zdraví.

Své dodavatele pečlivě vybíráme a pravidelně hodnotíme s ohledem na kvalitu dodávaných výrobků, šetrnost těchto výrobků k životnímu prostředí a rychlost a spolehlivost dodávek. Aktivně s dodavateli spolupracujeme, budujeme partnerské vztahy a komunikujeme s nimi požadavky zákazníků na produkty.

Vedení společnosti si dává za závazek zavedený integrovaný systém managementu udržovat, monitorovat a neustále zlepšovat. K dosažení tohoto závazku vedení společnosti stanovuje cíle, programy a opatření pro řešení rizik a příležitosti, které jsou pravidelně vyhodnocovány a přezkoumávány.

Naším cílem je poskytovat zákazníkům takové výrobky a služby, aby mohli být hrdi na to, že jejich partnerem je společnost TRIO HAVEL s.r.o. Dosáhnout toho můžeme jedině poctivou prací a snahou nás všech.