Historie a současnost

Společnost TRIO HAVEL působí na trhu s osobními ochrannými pracovními prostředky od roku 1994. Více jak 20 let svým zákazníkům nabízíme kvalitní ochranné pracovní pomůcky předních světových výrobců OOPP splňující nejpřísnější bezpečnostní podmínky a normy. Společnost TRIO HAVEL s.r.o. má zavedený, certifikovaný a plně funkční systém managementu kvality a bezpečnosti práce dle mezinárodních standardů ISO 9001 a OHSAS 18001. Centrální sklady a obchodní část firmy je umístěna v Teplicích na severu Čech. Zákazníky z jižní části České republiky obsluhujeme z naší pobočky v Českých Budějovicích. Disponujeme také vlastní výrobní šicí dílnou a jsme schopni vyrábět pracovní oděvy dle střihů, barev a dalších požadavků našich zákazníků. V současnosti disponujeme skladovací plochou téměř 2000 m2, díky kterým jsme schopni promptně uspokojovat požadavky našich zákazníků. V současné době nabízíme našim zákazníkům, kromě osobních ochranných pracovních prostředků předních světových výrobců a značek, také široký sortiment vlastních pracovních a zimních oděvů značky WORKSHOP, pracovní a bezpečnostní obuvi značky WORKSHOP, rukavic značky WORKSHOP a AERO SENSITIVE a mnoho dalších osobních ochranných pracovních prostředků. Jsme výhradním dovozcem a prodejcem pro ČR a SR osobních ochranných prostředků dýchacích cest značky BLS a německého výrobce obuvi MAXGUARD.

Obchodní politika v bodech

Rozsáhlý sortiment - jako tradiční a specializovaná firma v oboru OOPP máme v nabízeném sortimentu kromě svých výrobků i produkty z vlastních dovozů a zboží téměř všech významných značek působících na českém trhu. Nezávislost výběru - pestrost námi zastupovaných značek umožňuje doporučit Vám opravdu kvalitní, finančně optimální a nezaujaté řešení Vašich potřeb a problémů. Slušné a stabilní ceny - u tuzemských i zahraničních partnerů, které dokážeme zabezpečit díky realizovaným objemům prodaného zboží. Bezplatné odborné poradenství - poradíme Vám při výběru vhodných osobních ochranných prostředků pro Vaše pracovníky. Naši obchodní poradci jsou v rámci vzdělávacího systému naší společnosti pravidelně školeni vlastními pracovníky i produktovými specialisty zastupovaných firem. Zvýšení efektivity práce Vašich pracovníků - doporučíme Vám ochranné prostředky, které díky své technologické vyspělosti a provedení nebudou zaměstnanci brát jako přítěž, ale naopak budou díky nim schopni podávat lepší pracovní výkony. Rychlý a profesionální servis - v případě realizace dodávek OOPP operativně dovezeme zboží dle Vašich potřeb. Daňový odpočet za zaměstnávání pracovníků se ZTP - naše společnost je v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., zaměstnavatelem zaměstnávajícím více jak 50 % osob se zdravotním postižením. Oprávnění k revizím OOPP - na výrobky společnosti SNAHA pro práce ve výškách. Kvalita - v případě přání zákazníků dodáme kompletní sortiment OOPP vyrobených dle ISO 9001 a u standardních OOPP klademe velký důraz na nadprůměrnou kvalitu zboží. Moderní systémy řízení - zpracování Vašich přání a požadavků probíhá plně v souladu s certifikovaným systémem kvality dle ISO 9001 a při veškerých činnostech našich pracovníků jsou striktně dodržovány předpisy bezpečnosti práce v souladu se systémem řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001. Společenská odpovědnost - jsme členy Hospodářské komory ČR a podpisem etického kodexu HKČR jsme se zavázali nejen ke zlepšování podmínek pro podnikání v ČR, ale zejména k dodržování etických zásad.

Politika integrovaného systému managementu společnosti TRIO HAVEL s. r. o.

Jako moderní společnost, poskytující naším zákazníkům prostředky pro ochranu zdraví při práci, si zakládáme na dodržování právních a jiných předpisů týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a v neposlední řadě předpisů na ochranu spotřebitele. Jsme si vědomi, že každá lidská činnost více či méně ovlivňuje prostředí, ve kterém žijeme, a proto si dáváme za závazek využívat pro naši činnost výrobky, technologie a procesy šetrné k životnímu prostředí (environmental friendly) a k lidskému zdraví. Realizaci produktu zajišťujeme v souladu se všemi právními a dalšími předpisy týkající se technických požadavků a kvality výrobků. Poskytujeme výrobky, které jsou v souladu s mezinárodními standardy v oblasti ochrany životního prostředí a při jejichž výrobě jsou dodržovány zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Své dodavatele pečlivě vybíráme a pravidelně hodnotíme s ohledem na kvalitu dodávaných výrobků, šetrnost těchto výrobků k životnímu prostředí a rychlost a spolehlivost dodávek. Aktivně s dodavateli spolupracujeme, budujeme partnerské vztahy a komunikujeme s nimi požadavky zákazníků na jejich produkty. Naším cílem je stoprocentně spokojený zákazník, a to jak s kvalitou našich výrobků, tak i s poskytovanými službami a servisem. S našimi zákazníky budujeme vztahy na principu win-win (vítězství-vítězství) tak, aby náš vztah byl prospěšný pro obě strany. Snažíme se nejen uspokojovat jejich současné potřeby, ale i odhalovat a předpovídat potřeby budoucí. Základem prosperující společnosti je kvalifikovaný a vzdělaný personál, tohoto jsme si vědomi, a proto naši pracovníci pravidelně procházejí profesními školeními a školeními, které mají vztah ke kvalitě produktu a na kvalitu všech firemních procesů. Zvyšujeme jejich povědomí o systému managementu kvality, o možných dopadech jejich činností na životní prostředí a o možných rizicích v oblasti bezpečnosti práce. Vedení společnosti si dává za závazek zavedený integrovaný systém managementu udržovat, monitorovat a neustále zlepšovat. K tomuto vedení společnosti stanovuje cíle a programy, které jsou pravidelně vyhodnocovány a přezkoumávány. Naším posláním je poskytovat zákazníkům takové výrobky a služby, aby mohli být hrdi na to, že jejich partnerem je společnost TRIO HAVEL s.r.o. Dosáhnout toho můžeme jedině poctivou prací a snahou nás všech.