Respirátory FFP2 a KN95. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Mezi respirátory FFP2 a respirátory KN95 je rozdíl. Přestože jsou prezentovány jako srovnatelné, jsou mezi nimi zásadní rozdíly.

Respirátor KN95 nesplňuje normy Evropské unie, které FFP2 splňují.

Hned první rozdíl je viditelný; každá kategorie respirátorů je jinak označena a spadá do různých normalizačních systémů v závislosti na zemi původu testování produktu. Základní hodnotou každého respirátoru je takzvaná filtrační účinnost, která určuje stupeň ochrany pro jeho nositele. Takže přestože je u FFP2 indikováno, že má účinnost větší nebo rovnu 94 % a KN95 dokonce 95 %, nejde o stejnou úroveň ochrany

Zásadní rozdíl je v tom, že zatímco čínská norma GB 2626 tuto filtrační účinnost pro KN95 předepisuje pouze pro aerosol NaCl (tedy běžnou kuchyňskou sůl v aerosolu tvořící miniaturní krychličky), evropská norma EN 149 předepisuje test nejen aerosolem pevných částic NaCl, ale též parafinovým olejemTest parafinovým olejem mnohem lépe simuluje situaci záchytu kapének, kterými se koronavirus přenáší. Takovýto test čínská norma GB 2626 předepisuje pro jiný typ respirátoru označovaný jako KP95. Propustnost kapének KN95 je tak v konečném důsledku mnohem vyšší. Respirátor typu KN95 tedy filtruje neolejové částice s účinností minimálně 95 %.

Tato norma je však primárně určena pro oblast průmyslu, respirátory splňující tuto normu se obvykle používají k ochraně k činnostem jako je malování, svařování a jiné průmyslové
činnosti.
Norma nevyžaduje odolnost vůči tělním tekutinám (a respirátor není testován ani na průnik olejových částic), a proto by měly být respirátory tohoto typu v oblasti zdravotnictví používány velmi obezřetně a jen ve výjimečných případech.